top of page
20240326_103412_edited.jpg

O nás

,„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“
 

O nás

Vážení rodičia,

radi, by sme Vám predstavili našu školskú komunitu tu v Bratislave. Sme súkromná základná Bilingválna Montessori škola a sme hrdí na svoj prístup k vzdelávaniu.

Hoci akademické vedomosti sú samozrejme dôležité, naša pozornosť siaha ďalej ako len do učebníc. Hlboko sa zaväzujeme vychovávať Vaše deti nielen ako študentov, ale ako jednotlivcov s hodnotami a charakterom. Naším cieľom je vniesť do nich kvality ako láskavosť, úctu a nezávislosť, pripravujúc ich na pozitívny prínos do spoločnosti.

V našej škole zdôrazňujeme dôležitosť hodnôt ako tolerancia, zodpovednosť a environmentálna vzdelanosť. Veríme, že poskytnutím podporného a starostlivého prostredia dokážeme pomôcť Vašim deťom rozvíjať sa nielen akademicky, ale aj osobnostne.

Rozumieme základnej dôležitosti naplnenia emocionálnych potrieb vášho dieťaťa, budovania pocitu bezpečia a povzbudzovania ich prirodzenej zvedavosti a vášne pre učenie.

Sme tu, aby sme Vás a Vašu rodinu podporili na každom kroku.

S úctou,

Tím Našej školy

Naša škola sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre prvý aj druhý stupeň ZŠ ISCED -1,2. Prispôsobujeme obsah a formu vzdelávania potrebám 21. storočia. 

20240417_131018_edited.jpg
Naše hodnoty

Vzájomná komunikácia je základ spolupráce.

Sloboda a zodpovednosť.

Dôvera v rast osobnosti žiaka.

Chyba ako prostriedok učenia sa.

Svedectvá
Smiling Businesswoman

Martina, Bratislava

"Moja dcéra Karla sa v škole cíti rešpektovaná a prijatá. Má radosť z objavov nových vecí. Je to škola, ktorá mne ako dieťaťu chýbala. Verím, že žiaci v nej naplno využijú svoj potenciál."

Blond Woman

Vanda, Bratislava

"Hľadali sme školu, ktorá v našom synovi nezabije zvedavosť, kreativitu a chuť spoznávať svet. V Našej škole však dostáva omnoho viac - láskavú, druhú rodinu, ktorá sa učí a posúva spolu s ním. Každé dieťa si zaslúži kvalitné vzdelanie, oporu a kopu srandy, a tento fantastický mix je u nás krásnou realitou."

Image by Fray Bekele

Zuzana, Bratislava

“Ako rodičia najviac oceňujeme, že škola prirodzeným spôsobom vedie deti k maximálnej samostatnosti a zodpovednosti. Obdivujeme kreatívne techniky, pomocou ktorých učitelia sprostredkúvajú deťom učivo - vďaka čomu to deti poľahky pochopia, zapamätajú si a ešte ich to aj baví.”

bottom of page