top of page
iStock-1205584237.jpg

Mimoškolské aktivity

Image by Anup Kumar

Džudo

Guitar Lessons

Hudobka

Family on a- Ski Vacation

Lyžovanie

Girls Doing Push-Ups

Športová príprava

Chalkboard with Different Languages

Španielčina

Ice Skates

Korčulovanie

iStock-1843189510.jpg

Výtvarka

Baking

Varenie

Organic Vegetables

Záhradný krúžok

bottom of page