top of page
Image by KOBU Agency

Admission

“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”

Admission & Enrollment

Image by Kimberly Farmer
ENROLLMENT PROCESS

Záujemca o Našu školu bude prizvaný na osobný pohovor na vopred dohodnutý termín.

Obhliadky školy sú možné po telefonickom dohovore Po - Pia medzi 12 -13 hodinou.

Image by Joanna Kosinska
COSTS & SUBSIDIES

Jednorazový registračný poplatok 250 Eur

Školné mesiac 595 Eur

(11 mesiacov  od 7:45 do 17:00)

Celodenná strava 4x denne 6,80 Eur

(raňajky, desiata, obed, olovrant)

Cena krúžkov nie je v cene školného.

V mesiaci júl ponúkame denné tábory v cene školného.

Image by Tamanna Rumee
ACADEMIC REQUIREMENTS

V školskom roku 2024/25 hľadáme kamaráta-tku do  piateho ročníka.

Zápis prvákov je ukončený.

bottom of page